Sử dụng sản phẩm bao lâu để thấy được hiệu quả ?

Sử dụng sản phẩm bao lâu để thấy được hiệu quả ?

Trả lời :

Sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên nên nên cho hiệu quả từ 2 - 4 tuần Bên cạnh đó bạn nên sử dụng mỹ phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng và duy trì sử dụng sau khi đạt được hiệu quả.