Công nghệ liposomes nano là gì ?

Công nghệ liposomes nano là gì ?

Trả lời :

đây là công nghệ tiên tiến tại Hàn quốc nhằm tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất của da, ngăn chặn quá trình tổng hợp hắc sắc tố melanin. Theo đó, các túi kép có kích thước nano được sử dụng như hệ vận chuyển lí tưởng trong công thức làm đẹp.